Chef Jeff Egan & Executive Sous Chef Chris Fish, Stowe Mountain Resort "Go Taste It on the Mountain"

NEC Season 1 - Episode 12